S.C. RECONSTRUCŢIA BET S.R.L prin intermediul Departamentului de Lucrǎri Speciale are ca obiect principal de activitate lucrǎri de precomprimare aferente podurilor de şosea, cale feratǎ, lucrǎrilor hidrotehnice si hidroenergetice (amenajare cheiuri, poduri peste baraje, ecluze, consolidǎri versanti etc.).